Úvodní slovo

Vážení divadelní příznivci,

Předkládáme vám pro informaci první, pracovní verzi Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě. Tento text byl ve zkrácené  podobě prezentován na veřejné diskuzi na Nové scéně dne 25. března a stal se podkladovou studií pro návrhový dokument, který po dohodě s hl. městem Prahou v tuto chvíli dopracováváme a který bude hotov v polovině dubna a poté zveřejněn.
Budeme rádi, když nám v diskuzním fóru svěříte své připomínky, podněty i kritická upozornění k podkladové studii .

Ondřej Černý, vedoucí řešitelského týmu.


Záznam veřejné diskuze k optimalizaci pražské divadelní sítě. Nová scéna, 25. března 2013.

Veřejná diskuse k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě from Arts and Theatre Institute on Vimeo.

 

První verze Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě zveřejněna, on-line diskuse k tématu je zahájena.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stránka Pražská divadla 2012 – optimalizace pražské divadelní sítě vznikla jako publikační a diskusní platforma v rámci zpracování studie, kterou si  hl. m. Praha koncem listopadu 2012 objednalo u Institutu umění – Divadelního ústavu a která má být vypracována do poloviny března 2013.
Cílem studie je aktualizovat materiál Analýza transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hlavním městem Prahou zpracovaný v r. 2001 Divadelním ústavem (viz), který navrhl základní parametry veřejného financování pražské divadelní kultury a na jehož základě došlo k transformaci některých příspěvkových organizací (Divadlo Archa, Činoherní klub, divadlo Semafor) na jiné typy právnických osob.  A dále pak doplnit a zrevidovat závěry kvalitně připraveného Návrhu 2. etapy transformace příspěvkových organizací v oblasti kultury, který byl vypracován Poradním sborem primátora a připraven pro jednání Rady zastupitelstva v. r. 2010 (viz). (Rada tento materiál nakonec vůbec neprojednala.)
Autorský tým pod vedením Ondřeje Černého má tedy na co navazovat a co rozvíjet. Jeho úkolem je především redefinovat strategické cíle hl. města Prahy v oblasti divadelní politiky a navrhnout cílovou podobu a nový harmonogram transformace divadel, zřizovaných hl. městem Praha. A to vše v intencích přijaté Koncepce kulturní politiky hl. města Prahy (viz) a přijatého a (Evropskou komisí) notifikovaného Grantového systému HMP v oblasti kultury a umění (viz).
Zpracování takového koncepčního materiálu se nesmí odehrávat v uzavřeném „kabinetu“, ale v permanentním diskurzu s odbornou i laickou veřejností a pražskou kulturní, především divadelní obcí. Po zahajovací veřejné diskuzi (viz) by měla kultivovaná (!) výměna názorů pokračovat právě na diskuzním fóru této webové stránky.
Zmíněná Koncepce kulturní politiky praví, že „Praha chce být v nejlepším slova smyslu otevřeným kulturním městem, které respektuje svou tradici, využívá historického potenciálu a současně vytváří podmínky pro nové inspirace, trendy a formy kulturního života a umělecké tvorby“.
Tento záměr je i naším záměrem v oblasti performing arts (resp. scénických umění resp.divadla).  Přemýšlejte a diskutujte s námi, jak učinit pražský divadelní svět ještě kvalitnější a jeho fungování efektivnější!
Děkuji všem za spolupráci!
Pavla Petrová
ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu