Grantový systém hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 – 2015

Tento materiál, zpracovaný v roce 2011 poradním sborem primátora a v únoru 2011   přijatý Radou zastupitelstva, formuluje obecné zásady grantového systému a pravidla, vstupní kritéria a průběh posuzování žádostí o víceleté a jednoleté granty.

Materiál ke stažení zde: Grantovy system Prahy 2010-15

Comments are closed.