Záznam z veřejné diskuse „Pražská divadelní síť – téma k řešení“

 (19. prosince 2012, Nová scéna, 15,00 – 17,20)

 

Pražská divadelní síť – téma k řešení from Arts and Theatre Institute on Vimeo.

15,10 –úvodní slovo O. Černého

15,20 – uvítací projev radního hl. města Prahy V. Novotného

15,25 – 15,55
1. diskuzní blok: Nedostatky, slabé stránky a hrozby současného stavu pražské divadelní sítě

Otázky:

 • Je současný stav pražské divadelní sítě vyhovující – z hlediska žánrového zastoupení, právních forem, způsobu veřejné podpory, z hlediska diváků?
 • Má platná kulturní politika podporu odborné veřejnosti? Co jí chybí?
 • Dochází k plnohodnotné realizaci kulturní politiky města?
 • Je dostatečně nastaven systém hodnocení (evaluace) zřizovaných a z grantového systému podporovaných divadelních subjektů?
 • Je hospodaření zřizovaných a z grantového systému podporovaných divadelních subjektů transparentní?

 

15,55 – 16,25
2. diskuzní blok: Cílová vize pražské divadelní sítě a strategické cíle města v oblasti divadelní politiky

Otázky:

 • Praha má kulturní politiku. Potřebuje také strategii rozvoje kultury?
 • Jak má vypadat divadelní Praha na začátku roku 2016?
 • Známe svého diváka a jeho potřeby? Jak je zohledňovat?
 • Jak dojít k vzájemnému konsenzu o směřování divadelní sítě v rámci odborné veřejnosti?
 • Jak má vypadat kategorizace divadelních subjektů z hlediska jejich podpory a žánrového a druhového (např. ansámblové divadlo, staggiona apod.) zastoupení?
 • Jakou podobu má mít „páteřní divadelní síť Prahy“, provozovaná a spravovaná hl. městem Praha? Které divadelní subjekty mají být jeho součástí?
 • Jaké další formy nefinanční podpory umění může/mělo by město nabídnout?

 

16,25 – 16,55
3. diskuzní blok: Právní a ekonomické aspekty proměny pražské divadelní sítě

Otázky:

 • Právní forma příspěvkových organizací a jejich legislativní nástupnictví
 • Občanský zákoník a jeho „ústav“ – srovnání s o.p.s. a p.o.
 • Transformace příspěvkových organizací – vystačíme si s „ústavem“?
 • Veřejná podpora dle Bruselu, pravidlo „de minimis“ – kde nás může EU „dohnat“?
 • Jakou formou by mělo město poskytnout majetek současných příspěvkových organizací případným budoucím soukromo-právním subjektům?

 

17,00 – 17,20 Rekapitulace návrhů a podnětů, formulace závěrů

 

 

 

Comments are closed.