Transformační proces příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury. Návrh 2. etapy (2010)

Návrh 2. etapy transformace příspěvkových organ. v oblasti kultury byl vypracován poradním sborem primátora a připraven pro jednání Rady zastupitelstva dne 8.12. 2010. Rada ho nakonec vůbec neprojednala. Týkal se transformace těchto divadel na obecně prospěšné společnosti: Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon, Divadlo v Dlouhé, Městská divadla pražská.

Materiály ke stažení zde:

Košilka materiálu

Usnesení Rady HMP

Usnesení – Transformační proces příspěvkových organizací hl. m. Prahy v oblasti kultury

Důvodová zpráva

Příloha důvodové zprávy – Harmonogramy postupu transformace jednotlivých příspěvkových organizací

Příloha č. 2 Důvodové zprávy – Přehled postupu a vyhodnocení 1. etapy transformace příspěvkových organizací

 

Comments are closed.