Zobrazuji příspěvky rozdělené podle

Výchozí materiály

Od roku 1999, kdy byla zadána první studie na téma změny pražské divadelní sítě, je k dispozici několik materiálů, které mapují stav problematiky či přinášejí návrhy řešení. Ty z nich, které jsou v danou chvíli relevantní a které považujeme za základní, nabízíme zde k dispozici.

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě – 1. verze

Předkládáme vám pro informaci první, pracovní verzi Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě. Tento text byl ve zkrácené  podobě prezentován na veřejné diskuzi na Nové scéně dne 25. března (záznam bude dostupný od 2. 4.) a stal se podkladovou studií pro návrhový dokument, který po dohodě s hl. městem Prahou v tuto chvíli dopracováváme a který bude hotov [...]

Transformační proces příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury. Návrh 2. etapy (2010)

Návrh 2. etapy transformace příspěvkových organ. v oblasti kultury byl vypracován poradním sborem primátora a připraven pro jednání Rady zastupitelstva dne 8.12. 2010. Rada ho nakonec vůbec neprojednala. Týkal se transformace těchto divadel na obecně prospěšné společnosti: Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon, Divadlo v Dlouhé, Městská [...]

Grantový systém hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 – 2015

Tento materiál, zpracovaný v roce 2011 poradním sborem primátora a v únoru 2011   přijatý Radou zastupitelstva, formuluje obecné zásady grantového systému a pravidla, vstupní kritéria a průběh posuzování žádostí o víceleté a jednoleté granty. Materiál ke stažení zde: Grantovy system Prahy 2010-15

Kulturní politika Prahy 2011 – 2015

Koncepce kulturní politiky hl. města Prahy zpracovaná poradním sborem primátora v roce 2010 formuluje dlouhodobé zásady pražské kulturní politiky, její nástroje a její priority v období 2011 – 2015. Materiál ke stažení zde: Kulturní politika Prahy 2011-2015

Analýza transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hlavním městem Prahou (2001)

Tato analýza, která vznikla v první polovině roku 2001 na půdě Divadelního ústavu (a to na objednávku hl. města Prahy), popsala stav pražské divadelní sítě a  navrhla  parametry jejího veřejného financování. Na jejím podkladě došlo k transformaci některých příspěvkových organizací (Divadlo Archa, Činoherní klub, divadlo Semafor) na jiné typy právnických osob (tzv. 1. etapa transformace). [...]